Home

Logo VLOK-CI

Welkom op de website van VLOK-CI vzw
VLOK-CI is een vereniging van en voor ouders van dove en slechthorende kinderen. Alle ouders van kinderen met om het even welk gehoorprobleem zijn bij ons welkom. Op deze site geven wij u zoveel mogelijk informatie over alles wat te maken heeft met doofheid en slechthorendheid in het algemeen, en over het CI in het bijzonder. Voor een persoonlijk gesprek kan u steeds terecht bij onze contactouders.

Graag stellen wij u onze vernieuwde visietekst voor:
VLOK-CI is een Vlaamse vereniging van en voor ouders van dove en slechthorende kinderen en heeft respect voor ieders situatie en communicatiekeuze (gesproken taal, VGT, Nederlands met Gebaren, ondersteunende gebaren, gebruik van lipbeeld,…). Een goede commmunicatie, onder welke vorm ook, is immers essentieel voor elk kind.
Toch streven wij als oudervereniging ernaar onze kinderen zoveel mogelijk te laten participeren aan de horende maatschappij omdat dit hun heel wat perspectieven biedt, zowel op sociaal vlak, op vlak van studies, werkgelegenheid, enz.
Dat dit voor velen onder hen nu ook daadwerkelijk mogelijk is, is o.a. te danken aan de spectaculaire evolutie van de hoogtechnologische hoorapparatauur die we de laatste decennia kennen, en in het bijzonder van het CI. Zo is, ook door de vroege gehoorscreening van alle pasgeborenen en de vroegtijdige therapieën, de populatie jonge dove en ernstig slechthorende kinderen de laatste 10-20 jaar enorm veranderd. Van alle kinderen die bij de geboorte een ernstige bilaterale slechthorendheid/doofheid heeft, draagt vandaag in Vlaanderen ruim 90% een cochleair implantaat. Mede hierdoor kunnen deze kinderen vaak veel vlotter tot een goed spraakverstaan komen en leren ze gemakkelijker de gesproken taal. Deze betere kennis van het Nederlands heeft eveneens tot gevolg dat steeds meer dove en slechthorende kinderen overschakelen …lees meer

Het VLOK-CI team

Onze Sponsors

Logo Sponsor
Logo Sponsor

Het is belangrijk om werkgevers uit te leggen dat er ook dove mensen zijn die gebruik maken van hoorhulpmiddelen zoals een cochleair implantaat en hierdoor een job kunnen uitvoeren op basis van hun talenten.
Dove mensen uitsluiten, dat kan niet.

Shelly Chadha and Carolina Der from World Health Organisation welcomed delegates at the CI Advocacy in Action Conference in Brussels, highlighting the theme of Changing Mindsets to make hearing care a reality for all including access to cochlear implants.

#CIICABrussels2024

On the first day of the CIICA conference, six esteemed speakers with diverse backgrounds shared invaluable insights into the importance of collaboration in advocacy and the strategies for achieving advocacy success on Cochlear Implants.

#CIICABrussels2024 #AdvocacyInAction

Meer Tweets Laden …