Links

Deze pagina bevat hyperlinks naar websites of pagina’s van derden of hyperlinks die daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van deze hyperlinks op onze site impliceert op geen enkele wijze goedkeuring op de inhoud ervan. VLOK-CI verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere eigenschappen van deze websites en kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Facebook
de groep VLOK-CI vervangt het oude forum.

Organisaties Vlaanderen
Anna Timmerman vzw Vlaamse belangenvereniging rond doofblindheid
Ahosa Anders HOren door SpraakAfzien vzw
BE-Alert  Alarmeringssysteem van de overheid
Care4CMV Oudervereniging voor ouders van kinderen met een congenitale CMV-aandoening
De Negende Van: Vereniging voor personen met de erfelijke aandoening DFNA9
Doof Vlaanderen Federatie van Vlaamse Doven Organisaties
INTER Toegankelijke evenementen
KVG Katholieke Vereniging Gehandicapten vzw
Onder ons vzw Vereniging van en voor volwassen slechthorenden en doofgewordenen
ONICI Onafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Inplant
Trefpunt Zelfhulp vzw ondersteunt alle zelfhulpgroepen in Vlaanderen
Ushersyndroom Vlaamse vereniging voor persponen met het Ushersyndroom
VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Organisaties Nederland
FODOK Federatie van Ouders van Dove Kinderen
OPCI OPCI behartigt de belangen voor mensen met een (toekomstig) cochleair implantaat
Stichting Hoormij Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden en Nederlandse federatie van ouders van slechthorende kinderen en van kinderen met spraak-taal moeilijkheden
Zo Hoort Het: contactmogelijkheden voor dove en slechthorende kinderen

Inplantatiecentra
De oorgroep
Sint-Augustinus Antwerpen: www.neus-keel-oor.be
UZ Leuven: www.uzleuven.be/ci

Fabrikanten hoortoestellen
Cochlear
Advanced Bionics
Medel
MXM
Oticon Medical
Phonak
Resound

Diversen
Blog Laurien
Cochfit software om te trainen met een CI en of hoorapparaat
Kenniscentrum hulpmiddelen
Vlibank hulpmiddelendatabank
www.hearingsuccess.com platform voor ondersteuning, informatie, oefenmaterialen

Online shops
CI Shop
Tiny stickers stickers voor hoorapparaten en implantaten

Kids-corner
Geluidstuin: site over geluiden met een kinderhoortest

Dovenclubs
MADOSA Koninklijke Maatschappij van Doven en Slechthorenden van Antwerpen
NOWEDO Noord-West-Vlaamse vereniging voor Doven en slechthorenden
PIRAMIME Sociaal- Cultureel- Ontmoetingscentrum voor doven en slechthorenden uit de Kempen

Vlaamse Gebarentaal
VGTC Vlaams Gebarentaal Centrum
Woordenboek Vlaamse Gebarentaal