Nieuwsbrieven

Onze nieuwsbrief verschijnt drie maal per jaar. Deze wordt via mail naar al onze leden verstuurd en bevat informatie over allerhande onderwerpen betreffende doofheid en slechthorendheid in het algemeen en over CI-onderwerpen in het bijzonder. Indien ook u deze informatie wenst te ontvangen, kan u lid worden van onze vereniging. Een aantal nieuwsbrieven van eerdere jaargangen vindt u hieronder.

Winter 2023
Zomer 2023
Lente 2023

Winter 2022
Zomer 2022
Lente 2022