EURO-CIU


De Europese Vereniging van gebruikers van cochleaire implantaten, EURO-CIU, werd in 1995 in Luxemburg opgericht. Deze vereniging behartigt op Europees niveau de belangen van doven die een cochleair implantaat hebben gekregen.
Het is samengesteld uit 33 verenigingen uit 25 Europese landen.

In totaal vertegenwoordigt EURO-CIU bijna 200.000 gebruikers van cochleaire implantaten (CI) in Europa, van wie ongeveer 60% volwassenen en 40% kinderen zijn.
Samen met APEDAF is VLOK-CI voor België vertegenwoordigd binnen EURO-CIU.

EURO-CIU is een volwaardig lid van het European Disability Forum (EDF).
Link: http://www.eurociu.eu