Links

Deze pagina bevat hyperlinks naar websites of pagina’s van derden of hyperlinks die daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van deze hyperlinks op onze site impliceert op geen enkele wijze goedkeuring op de inhoud ervan. VLOK-CI verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere eigenschappen van deze websites en kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Facebook

de groep VLOK-CI vervangt het oude forum.

 
Organisaties Vlaanderen

Anna Timmerman vzw Vlaamse belangenvereniging rond doofblindheid

Ahosa Anders HOren door SpraakAfzien vzw

Fevlado Federatie van Vlaamse Doven Organisaties

INTRO Toegankelijke evenementen

KVG Katholieke Vereniging  Gehandicapten vzw

Onder ons vzw

ONICI Onafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Inplant

Telecontact Telefoonboek en burgeralarmering via SMS

Trefpunt Zelfhulp vzw ondersteunt alle zelfhulpgroepen in Vlaanderen en helpt je lotgenoten te vinden

Ushersyndroom Vlaamse vereniging voor mensen met het Ushersyndroom

VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.  

VZW WelCom: vereniging ter bevordering van het WELzijn van personen met een auditieve en/of COMmunicatieve handicap
        

Organisaties Nederland

FODOK Downloadzone publicaties

FODOK Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen

FODOK Webwinkel publicaties

NVVS Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden en Nederlandse federatie van ouders van slechthorende kinderen en van kinderen met spraak-taal moeilijkheden

OORAKEL Oorakel geeft antwoord op al uw vragen over het gehoor, doofheid, slechthorendheid, spraak- taalmoeilijkheden en hoor hulpmiddelen

Zo Hoort Het: contactmogelijkheden voor dove en slechthorende kinderen

Inplantatiecentra

Sint-Augustinus Antwerpen: www.neus-keel-oor.be
UZ Leuven: www.uzleuven.be/ci
 
Fabrikanten hoortoestellen
 
Diversen

Blog Laurien: http://ci-laurien.blogspot.be/

Cochfit

Kenniscentrum hulpmiddelen

Vlibank

 
Online shops

CI Shop

 
Kids-corner
Geluidstuin: site over geluiden met een kinderhoortest
Oren om te horen: Algemene info over het gehoor

Dovenclubs
PIRAMIME

Vlaamse Gebarentaal
VGTC Vlaams Gebarentaal Centrum
Vlaamse Gebarentaal Leeft!
Woordenboek Vlaamse Gebarentaal